Субота
24.08.2019
00:29
Вітаю Вас Гість
RSS
 
КРУПІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І -ІІ СТУПЕНІВ

Головна Реєстрація Вхід
НАВЧАЛЬНА РОБОТА »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Крупівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Дубровицької районної ради Рівненської області

 

НАКАЗ

 

04.06.2019 село Крупове №33

 

Про виконання робочого навчального плану

і освітніх програм у 2018-2019 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на 2018 - 2019 навчальний рік, з метою контролю виконання робочого навчального плану та освітніх програм адміністрацією школи здійснено перевірку класних журналів, календарних планів учителів, зошитів для контрольних, лабораторних робіт, проаналізовано звіти вчителів щодо виконання навчальних програм упродовж 2018-2019 навчального року (довідка додається).

Виходячи із зазначеного в довідці,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Робочий навчальний план школи та навчальні програми з предметів інваріантної складової у 2018-2019 навчальному році вважати виконаними.

2.Адміністрації школи:

2.1. Довести до відома вчителів-предметників результати перевірки виконання робочого навчального плану та навчальних програм за 2018-2019 навчальний рік. (До 18.06.2019 р.)

3.Педагогам школи:

3.1. При складанні календарно-тематичного планування на 2019-2020 навчальний рік неухильно дотримуватися змісту навчальних програм та їх вимог щодо виконання практичних, лабораторних, контрольних робіт.

3.2. Забезпечити об’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів.

(Постійно)

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Пришко В.Ф.

 

 •  

Директор школи                        Г.І.Кот

 

 

Додаток

до наказу №33 від 04.06.2019 року

 

Довідка

про виконання робочого навчального плану

і освітніх програм у 2018-2019 навчальному році

Згідно з річним планом роботи школи на 2018 - 2019 навчальний рік, з метою контролю виконання робочого навчального плану та навчальних програм адміністрацією школи здійснено перевірку класних журналів, календарних планів учителів, зошитів для контрольних, лабораторних робіт, проаналізовано звіти вчителів щодо виконання навчальних програм упродовж 2018-2019 навчального року.

Робочий навчальний план Крупівської загальноосвітньої школи І-ІІ сту-пенів на 2018-2019 навчальний рік є складовою частиною освітньої програми закладу. Його складено з урахуванням основних вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964:

- для 1 згідно наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 за програмою О.Я. Савченко (додаток №01);

- для 2 класу (І ступінь, початкова школа) – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» та згідно з наказом МОН України від 12.01.2016 року №08 (додаток №03);

- для 3, 4 класів (І ступінь, початкова школа) – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (додаток №04).

- для 5,6,7,8,9 класів (ІІ ступінь, основна школа) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою(додатки 1, 10), затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 та змінами, внесеними наказом МОН освіти від 07.08.2015 року №855 (додатки №04 та №05).

Інваріантна частина робочого навчального плану повністю відповідає вимогам зазначених вище Типових освітніх програм.

Варіативна складова робочого навчального плану реалізується через викладання у 7 класі факультативного курсу «Англійська мова» за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р.. Даний курс введено з метою формування в учнів комунікативної компетенції, сприяння в оволодінні уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах англійською мовою відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. При виборі факультативного курсу враховано побажання батьків та учнів.

При перевірці було встановлено, що навчальні програми за змістом виконано. Уроки проводились відповідно до календарного планування, години відсутніх учителів заміщувались або теми ущільнювались (музичне мистецтво 3-7 класи); у повному обсязі виконано всі види письмових і усних перевірних робіт з математики, української мови, читання, предмета «Я і Україна», проведено заплановану кількість уроків розвитку мовлення, аудіювання, позакласного читання. Контрольні роботи з предметів відповідали програмам. Оцінки за письмові роботи у 3-4-х класах виставлені об’єктивно та своєчасно.

У 1, 2, 3,4 класах за кількістю годин та змістовно навчальна програма виконана повністю. Кількість письмових та тематичних робіт відповідає методичним вимогам. Поточні класні і домашні письмові роботи учні початкових класів виконували у робочих зошитах або в зошитах з друкованою основою, а перевірні роботи (списування, диктант, тестові завдання, аудіювання, письмові перекази, тематичні контрольні роботи) - у зошитах для контрольних робіт. При перевірці контрольних та робочих зошитів з мови та математики виявлено, що зошити вчителями Придюк З.В., Букайло У.А., Гімель Н.С., Мозоль Г.І. перевіряються систематично, ведеться класифікація помилок відповідно до методичних рекомендацій. Тематичний контроль навчальних досягнень учнів 3 та 4 класів з математики проведено 3 рази на семестр, з української мови - 4 рази на семестр

Навчальні програми з предметів суспільно-історичного, художньо-естетичного та природничо-математичного циклів за 2018-2019 навчальний рік також зреалізовано. Учителі-предметники Сайчишина А.Л.,

Романовський С.А., Голяка Л.Г., Мозоль Б.В., Придюк Н.Г., Пінчук О.Я. провели всі обов’язкові контрольні, практичні, лабораторні роботи, уроки узагальнення знань, підсумкові роботи за навчальний рік. Стан ведення і перевірки учнівських зошитів та записів у класних журналах задовільний.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану у І та ІІ семестрах 2018-2019 навчального року виконано повністю.

Результати річного оцінювання та моніторингу рівня знань школярів з предметів інваріантної складової робочого навчального плану показали, що рівень навчальних досягнень учнів 5, 6, 7, 8, 9 класів відповідає достатньому. Семестрові та річні оцінки вчителями–предметниками виставлені об’єктивно.

Питання про виконання робочого навчального плану та навчальних програм, заміну пропущених уроків, стан успішності учнів та ведення шкільної документації розглядалися на нараді за участю директора у грудні 2018 року.

Отже, робочий навчальний план Крупівської загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів у 2018-2019 навчальному році та освітні програми з усіх предметів інваріантної виконано повністю.

 


Заступник директора школи з НВР В.Ф.Пришко

 

 

                                                   

                                                            


План заходів щодо впровадження медіаосвіти у закладі

   на 2019-2021 роки

https://ru.calameo.com/read/0054364135c642720cdb9


 


 

                                                               П Л А Н

                            методичних заходів на 2018-2019 навчальний рік

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           методичною радою школи

                                                                           протокол № 01 від 05.09.2018 р.

 

№ п/п

         Зміст  заходу

   Термін проведення

Відповідальний

1.

Засідання методичної ради, ШМО

4-5 разів на рік

Кот Г.І.,

керівники МО

2.

Обговорити на засіданні педради питання:

 • Про стан роботи педагогічного колективу щодо підвищення науково-методичної майстерності вчителя з урахуванням вимог, поставлених новими Державними освітніми стандартами

 

 

Грудень

Кот Г.І.

3.

Групова консультація з питань ведення шкільної документації

 

Вересень

Пришко В.Ф.

4.

Педчитання з тем:

 • Школа в загальноєвропейському освітньому просторі: місія, імідж перспективи;
 • Продуктивний урок – орієнтир сучасного педагога

 

 

Листопад

 

Березень

Пришко В.Ф..

5.

Методична допомога учасникам районного конкурсу „Вчитель року”

Листопад

 

Керівники МО

6.

Відвідування та обговорення відкритих виховних годин і заходів

Упродовж року

Члени методичної ради

7.

Презентація досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури Пришко В.Ф.  з теми «Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури»

Листопад

 Пришко В.Ф.

 

8.

Обговорення результатів  діагностування з вибору науково-методичної проблеми школи

Травень

Кот Г.І.

9.

Конкурс педагогічної творчості

 

 

Січень

Пришко В.Ф.

10.

Участь у районній виставці педагогічної творчості

 

Лютий

Пришко В.Ф.

11.

Презентація творчого доробку учителів, що атестуються

 

Лютий-березень

Пришко В.Ф

12.

Огляд  навчальних кабінетів

 

Квітень

Кот Г.І.

13.

Науково-практична конференція за підсумками методичної роботи

 

Травень

Пришко В.Ф

14.

Діагностування педкадрів

 

Травень

Пришко В.Ф

15.

Методичні  оперативки

Протягом року

Пришко В.Ф

16.

Участь у районному конкурсі  та «Учитель року -2019»

 

Листопад

 Пришко В.Ф

17

Майстер-клас учителя початкових класів Придюк З.В. теми «Урок згідно вимог НУШ»

 

Лютий

Пришко В.Ф.

18

Методичний тиждень «Від креативної особистості вчителя – до креативної особистості учня»

Лютий

Пришко В.Ф.

19

Провести «круглий стіл» для вчителів з обміну досвідом:

 •  робота з обдарованими учнями;
 • реалізація Концепції національного виховання

 

 

 

 

Квітень

 

 

Пришко В.Ф.

20

Проведення предметних тижнів

Упродовж року

Вчителі-предметники

21

Проведення відкритих уроків

Упродовж року

Вчителі-предметники

         

 

      Заступник директора школи з НВР                             Пришко В.Ф.              


                         


    Додаток №01

                                         до  наказу № 26 від 06.04.2017 року

                             Порядок використання мобільних телефонів

                під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі

 1. Заборонити використання мобільних телефонів під час проведення навчальних та виховних занять.
 2. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під час перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити телефон у режим «без звуку».
 3. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитися на робочому місці.
 4. Якщо ж ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити телефон і повернути його батькам учня.
 5. Терміново зв’язатись з кимось по телефону можна тільки під час перерви.
 6. Не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишаєте своє робоче місце.
 7. Вхід на сайт

  Пошук

  Календар
  «  Серпень 2019  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

  Архів записів